Haukvik Genbank AS

Haukvik Kraft-Smolt AS Logo

Genbank for villaks
Genbankanlegget Haukvik på Vinjeøra i Hemne kommune eies og drives av Haukvik Genbank AS på oppdrag fra Miljødirektoratet. Anlegget er godt utstyrt og tilpasset den driftsformen som kreves ved levende genbank. Anlegget ble startet i 1989 og har vært med på å ta vare på og re-etablere flere kjente laksestammer i over 30 år.

Logo MD

Levende Genbank:
LINK: Informasjon om Levende Genbank for Vill Laks hos miljødirektoratet.

Info in english: Gene banks for wild salmon
  fffff 

Kapasitet:
* Anlegget har kapasitet til hold av ca12 laksestammer, og en produksjon av ca 1000 liter rogn (ca 5.000.000 stk.) per år.
* Anlegget har 12 store stamfiskkar (75m3) på uteområdet. I tillegg er det 4 avdelinger inne med 54 kar på 9m3.
* Nytt klekkeri er etablert og satt i drift i 2009/2010.

Fiskbeholdning:
* Stamfiskbeholdningen på anlegget ligger rundt 20 tonn, og i hovedsak Laksestammer og Sjø-ørret.
* De fleste stammene kommer fra elver som er infisert av Gyrodactylus salaris.
* Våren 2008 begynte man å bygge opp Lærdal- og Vosso-stammene på Haukvik. Dette ble gjort for å spre risikoen på flere anlegg og å øke produksjonspotensialet av rogn til disse vassdragene. I 2018 ble Lærdal friskmeldt.

Våre fiskestammer 2023

 • Batnfjordelva Laks
 • Usma Laks
 • Homla Laks
 • Drivaelva Laks
 • Vossoelva Laks
 • Drammenselva Laks
 • Lierelva Laks
 • Lierelva Sjø-ørret
 • Selvikelva Laks
 • Selvikelva sjø-ørret
 • Sandeelva sjø-ørret
 • Sande Laks
 • Ranaelva Sjø-ørret

Bemanning:
* Arbeidet på anlegget utgjør totalt 6,3 årsverk. Årsverkene er fordelt på 8 fast ansatte.
* Om høsten blir det i tillegg leid inn lokal arbeidskraft til stryking av fisken.
* Veterinærinstituttet har ansvar for det faglige.

Vanntilgang:
* Vannkvaliteten på anlegget er god. Temperaturen varierer naturlig gjennom året, og bidrar til god synkronisering av kjønnsmodning på høsten.
* Da vanntemperaturen kan være litt høyere om vinteren enn hva som er naturlig i de vassdragene representert på anlegget, har man mulighet til å kjøle ned vannet på klekkeriet slik at rognutvikling på produksjonsrogn kan styres.
* Vannkilden for anlegget er to mindre reguleringsmagasin som totalt rommer omtrent et halvt årsforbruk med vann.
* Vannkilden brukes også til kraftproduksjon.
* Vannbehovet varierer mye gjennom året. I vinter halvåret er det bruk for ca 18m3 vann i minuttet.
* Ved tørre og varme somre kan temperaturen på inntaksvannet komme over 18 C, da vil vannbehovet kunne øke til over 30m3 i minuttet.
* Stamfiskkarene på uteområdet blir da luftet ekstra godt ved at vanlig luft blåses inn i vannet.

Kontakt:
Telefon: 72 45 44 44
Adresse: Vinjefjordsveien 524 7203 Vinjeøra
Mail: hg (krøllalfa) haukvik (punktum) no
Daglig leder: Roar Haukvik

Page Updated  March 6th, 2023